Equip de treball

Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT


Marga Castañer

Gerència

Elisabet Taberner

Atenció al soci

Grup de Gestió MUSICAT


Anna Franco

Gerència

Blanca Gutiérrez

Facturació

Junta Directiva


Josep Reig

President

Montserrat Pratdesaba "Big Mama"

Vicepresidenta

Josep M. Mascarell

Secretari

Carles Creixell

Vocal

Joan "Nito" Figueras

Vocal

Albert Prat

Vocal

Marcel Sabaté

Vocal