L'Associació Musicat

L'Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT és una entitat de caràcter sindical, declarada sense ànim de lucre, al servei dels professionals de la música.

Objectius

    •    Representar el col.lectiu a tots els efectes
    •    Defensar els interessos professionals dels associats
    •    Identificar la professió com a tal
    •    Fomentar la consciència social dels músics

Serveis

    •    Gestió de la contractació
    •    Assessorament jurídic, laboral i administratiu
    •    Assessorament de la propietat intel.lectual
    •    Assegurança individual d'accidents (15.000 € en cas de mort o invalidesa)
    •    Assegurança de Responsabilitat Civil (1.000.000 € per danys a tercers i 300.000 € per víctima)
    •    Ofertes i demandes de treball al web www.musicat.cat
    •    Promoció de les formacions a través del web www.musicat.cat
    •    Subscripció gratuïta al butlletí trimestral "La Nota"
    •    Arxiu musical

Cens

    •    Nombre de socis: 3.200
    •    Formacions musicals registrades: 420