L'Associació Musicat

L'Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT és una entitat de caràcter sindical, declarada sense ànim de lucre, al servei dels professionals de la música.

Objectius

    •    Representar el col.lectiu a tots els efectes.
    •    Defensar els interessos professionals dels associats.
    •    Identificar la professió com a tal.
    •    Fomentar la consciència social dels músics.

Serveis

    •    Gestió de la contractació.
    •    Assessorament jurídic, laboral i administratiu.
    •    Assessorament de la propietat intel.lectual.
    •    Assegurança de Responsabilitat Civil (1.000.000 € per danys a tercers i 300.000 € per víctima).
    •    Ofertes i demandes de treball al web www.musicat.cat.
    •    Promoció de les formacions a través del web www.musicat.cat.
    •    Subscripció gratuïta al butlletí "La Nota".
    •    Arxiu musical.

Cens

    •    Nombre de socis: 3.200
    •    Formacions musicals registrades: 420