Tarifes facturació i altes SS

Facturació MÚSICS DE GIRONA SCCL

Règim General de la Seguretat Social. Alta i baixa el dia de l'actuació:

1.    Seguretat Social  segons salari
2.    IRPF   segons salari
3.    Comissió MUSICAT 3% de la base imposable de la factura (mínim 10 €)
 
Facturació MÚSICS DE CATALUNYA SCCL

Règim d’Autònoms

1.    Seguretat Social  segons salari
2.    IRPF segons salari 
3.    Comissió MUSICAT 3% de la base imposable de la factura (mínim 10 €)
4.    Cost de la gestió per alta d'autònoms: 5 €
 

Facturació DOBLE XAMFRÀ SLU (facturació sense IVA)

Contractes de personal tècnic

1.    Nòmines: 7€ per treballador + 7€ per agrupació/mes
2.    Confecció de contractes: 60€/alta
3.    Prevenció Riscos Laborals: 8€ treballador/mes


Vehicles de transport i material professional

1.    Administració: 4% de la base de la factura
2.    Confecció de contractes: 70€ per operació