Tarifes facturació i altes SS

Facturació MÚSICS DE GIRONA SCCL

Règim General de la Seguretat Social. Alta i baixa el dia de l'actuació:

1.    Seguretat Social  segons salari
2.    IRPF   segons salari
3.    Comissió MUSICAT 2,8% de la base imposable de la factura (mínim 8 €)
 
Facturació MÚSICS DE CATALUNYA SCCL

Règim d’Autònoms

1.    Seguretat Social  -   quota autònoms 2018: 283,32 €
2.    IRPF segons salari 
3.    Comissió MUSICAT 2,8% de la base imposable de la factura (mínim 8 €)
4.    Cost de la gestió per alta d'autònoms: 3 €
 
Facturació ASSOCIACIÓ DOS PER QUATRE (facturació sense IVA)

L’Associació Cultural Dos Per Quatre té concedida l’exempció d’IVA per actuacions de música popular i tradicional catalana i per música d'animació infantil. 

1.    Seguretat Social: Els músics poden triar el règim general (segons salari) o bé el règim d'autònoms (quota: 283.32 €)
2.    IRPF   segons salari
3.    Comissió MUSICAT : 2,8% de la base imposable amb un mínim de 8 € 

Facturació DOBLE XAMFRÀ SLU (facturació sense IVA)

Contractes de personal tècnic

1.    Nòmines: 7€ per treballador + 7€ per agrupació/mes
2.    Confecció de contractes: 60€/alta
3.    Prevenció Riscos Laborals: 8€ treballador/mes
4.    Alta fixes discontinus: 10€ alta/treballador

Vehicles de transport i material professional

1.    Administració: 4% de la base de la factura
2.    Confecció de contractes: 70€ per operació