Registre d'agrupacions

Per registrar una agrupació a MUSICAT és condició indispensable que tots i cadascun dels seus components siguin socis a nivell individual.

Hi ha dues maneres de registrar una agrupació a MUSICAT:

1. Omplir i signar la declaració anual de plantilla (sense cap cost addicional). Amb aquest document el grup quedarà registrat amb totes les dades dels seus components i, si no hi ha canvis, no caldrà repetir l’operació cada vegada que es demani una factura a nom del grup. En aquest cas, la comissió de facturació que s'aplicarà és del 3 % de la base de la factura.

2. Omplir i signar la declaració anual de plantilla i pagar una quota de 150 € anuals. En aquest cas, la comissió de facturació que s'aplicarà és del 2% de la base de la factura (60% de descompte respecte a la fòrmula anterior).

En ambdós casos, les agrupacions tindran:

•    Assegurança de Responsabilitat Civil, amb una cobertura de 1.000.000 € per actuació, en danys ocasionats a tercers  amb possible responsabilitat del grup, a més de 300.000 € per víctima.