Inscripció

MUSICAT dóna servei als músics residents a Catalunya.

Per poder utilitzar els serveis de MUSICAT, cal ser-ne soci.

 

QUÈ CAL FER PER ASSOCIAR-SE ?

 1. Acreditar la condició de músic per ALGUN (només un) d’aquests mitjans:
  • Certificat d’estudis
  • Currículum musical
 2. Omplir el *full d’inscripció sol.licitant l’ingrés 
                                                                                                                                      
 3. Subscriure el *contracte de gestió  (cal signar els tres fulls)
   
 4. Signar el *model 145 (IRPF)  (només s'ha d'omplir la casella del nom i signar-lo, no cal omplir les altres caselles)
   
 5. Aportar:
  • fotocòpia del DNI
 6. Abonar 50 € en concepte d’inscripció mitjançant un ingrés al número de compte ES 06 0081 0086 03 0001744980 de Banc de Sabadell.

La quota anual de soci és de 65 € que es cobraran mitjançant un càrrec al compte bancari que ens heu donat en el moment de la inscripció.

* Aquests documents els heu de signar i enviar per mail a sindicat@musicat.cat

Una vegada efectuats aquests passos, prèvia acceptació de la Junta Directiva, ja podreu començar a utilitzar els serveis de MUSICAT.