Cercar
Què he de fer si tinc una actuació però no sé l’import definitiu de la factura (o no tinc les dades de l’empresa)?
Ens has d’enviar un mail a sindicat@musicat.cat per comunicar-nos el dia de l’actuació, per tal que et puguem donar d’alta a la seguretat social. Després, quan sàpigues l’import a facturar (o tinguis les dades de l’empresa), fas la sol.licitud de factura a través de la zona socis del web (o ens envies un altre mail) especificant les dades que faltaven de manera que puguem fer la factura. 
Què he de fer per demanar un pressupost?
Si heu de calcular el que us quedarà net d'una actuació o bé si voleu saber quin catxet heu de demanar perquè us quedi neta la quantitat que voleu guanyar, podeu fer servir el simulador de factures que trobareu a la pàgina d'inici del web www.musicat.cat.

Si el simulador no s'adapta a la vostra casuística (per exemple, en el cas d'un grup on els músics cobrin quantitats diferents o tinguin IRPF diferent) o si voleu un càlcul més precís, podeu demanar un pressupost gratuït a sindicat@musicat.cat. En aquest cas, ens haureu de donar els elements necessaris per elaborar-lo: nombre de músics, lloc de l'actuació, import, retribució i IRPF de cada músic.

En el cas que volgueu una factura proforma o un pressupost formal per tal de presentar-lo a algun ajuntament o entitat, es cobraran 2 euros pel servei.

 
Els socis de MusiCat tenen coberta la responsabilitat civil en les actuacions?
Sí, sempre que facturin a través de MusiCat.

MúsiCat té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil que cobreix les actuacions de les formacions musicals que facturen a través de les cooperatives Músics de Girona, SCCL i Músics de Catalunya, SCCL o de l’Associació Cultural Dos Per Quatre. Aquesta pòlissa cobreix fins a 1.000.000 d’euros per sinistre i fins a 300.000 euros per víctima.  
Com ho he de fer per rebre assessorament fiscal, laboral o jurídic?

Si necessiteu assessorament en aquests àmbits, ompliu el formulari que trobareu a la dreta del vostre espai de la web www.musicat.cat, un cop acreditats amb els vostres codis (usuari i contrasenya). MusiCat us contestarà ràpidament.

En cas que la consulta necessiti de la intervenció dels nostres assessors, us enviarem un volant que us permetrà rebre l'assessorament professional de l'empresa Comput Assessors de manera totalment gratuïta, a nivell consultiu.

No obstant, aquest servei no cobreix gestions, informes escrits ni cap altre tipus de procediment. Si aquest fos el cas, els socis de MusiCat tindran un descompte especial en els honoraris de Comput Assessors, prèvia presentació d'un pressupost.

Em paguen amb un taló a nom de Músics de Catalunya, SCCL. Què haig de fer?
Fer-lo arribar a MusiCat. Tan bon punt el taló es faci efectiu a MusiCat, procedirem a liquidar l'import corresponent al representant de la formació musical que ha realitzat l’actuació.
Quines despeses puc desgravar?
Qualsevol despesa justificada amb una factura legal a nom de Músics de Catalunya, SCCL  (autònoms) o bé MUSICS DE GIRONA, SCCL (règim general), per un concepte que tingui relació directa o indirecta amb l’exercici de la vostra professió. Per exemple:
 
Relació directa:
-  compres, reparacions o lloguers d’instruments musicals i material professional (so, llum, etc.)
-  lloguer de vehicles
-  partitures
-  vestuari professional
-  comissions de mànagers o representants
-  publicitat,
-  etc.
 
Relació indirecta:
- ordinadors i material informàtic
- aparells reproductors de música i suports de gravació
- confecció i manteniment de pàgines web
- etc.

La factura ha de correspondre a l'any en curs.

Sempre que es tracti de factures en concepte de prestació de serveis (factures de mànagers o representants), lloguers, reparacions o compres no imputables com a patrimoni (publicitat, vestuari, etc.), es podran descomptar directament sigui quin sigui l'import.

Quan es tracti de compres de béns considerats patrimonials (material professional o instruments), l'import de cada article inclòs a la factura no podrà excedir els 300 € + IVA.  Si un article supera aquesta quantitat, consulteu a MusiCat.

Dades fiscals de les factures: MUSICS DE CATALUNYA, SCCL amb CIF F17678640 o bé MUSICS DE GIRONA, SCCL F17459991 amb adreça Joaquim Vayreda, 65 entrl D - 17001 GIRONA. Si teniu dubtes, consulteu-nos.


 Ens les podeu fer arribar a l'adreça de sindicat@musicat.cat.
Què haig de fer per anul·lar una factura?
Per anul·lar una factura cal demanar-ho per escrit, ja sigui per email, fax o correu convencional.  En cas contrari, es cobraran les despeses corresponents a la factura.

Recordeu que tenim 48 hores per anul·lar les altes a la seguretat social. Un cop passat aquest termini, les altes no es poden anul·lar i el músic haurà de pagar-ne el cost encara que l'actuació no s'hagi fet. 
Canvi de número de compte bancari
Per canviar el número de compte bancari on ingressem l'import de les actuacions, cal acreditar-ne la titularitat mitjançant un document vàlid (fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta, certificat del banc, etc.).
Un artista de circ pot facturar a través de MUSICAT?
MUSICAT és una associació professional de músics i, com a tal, només pot facturar actuacions musicals. Els nostres estatuts no ens permeten facturar les actuacions que no són de música. D'altra banda, les assegurances que tenim contractades per als nostres socis no cobreixen els riscos que comporta l'activitat dels artistes de circ.

No obstant això, en algunes ocasions podem acceptar com a socis artistes de circ que toquen algun instrument i que fan una activitat que no suposa cap risc ni per a ells mateixos ni per a terceres persones.
​Com fer les declaracions de repertori a la SGAE ?
Declaració del repertori de ball

Sol.licitar a la SGAE el quadern de declaració de repertori. Omplir-lo seguint les indicacions que s'hi donen i enviar-lo a la SGAE. Cada sis mesos rebreu la relació del repertori que heu declarat perquè l'actualitzeu, eliminant els títols que heu deixat d'interpretar i incorporant els nous. 

Declaració del repertori de sardanes

Sol.licitar a la SGAE els fulls de declaració de repertori de sardanes. Omplir-ne un per cada actuació i periòdicament (cada quinze dies o cada mes, depenent del número d'actuacions) enviar-los a la SGAE.

Declaració del repertori de varietats (tots els gèneres musicals que no són ni ball ni sardanes)

Sol.licitar a la SGAE els fulls de declaració de repertori de varietats. Omplir-ne un per cada actuació i periòdicament (cada quinze dies o cada mes, depenent del número d'actuacions) enviar-los a la SGAE.
​Puc desgravar els tiquets de gasoil i d’autopista? I els tiquets de restaurant o d’hotel?
No es poden desgravar tiquets de gasoil ni d'autopista. En canvi, sí que es poden desgravar les factures (no tiquets) de transport: avió, tren, bus o taxi, sempre que la data de la factura coincideixi amb la data de l'actuació. 
 
També es poden desgravar les factures (no tiquets) de restaurant i d'hotel que coincideixin amb la data de l'actuació.

 
​Quan puc facturar sense IVA?
Sempre que es tracti d’actuacions de música popular i tradicional catalana, en la seva totalitat, havaneres o bé animació infantil cantada en català i que siguin facturades a través de l’Associació Cultural Dos Per Quatre.
Les despeses per aquests concerts han de ser a nom de ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE  amb CIF G17734948.
​Què cal fer si hem d’actuar a l’estranger?
Els músics que hagin d’actuar a l’estranger hauran de facilitar les dades següents, com a mínim una setmana abans de l’actuació. Això ens permetrà tramitar l’imprès E-101 per convalidar la Seguretat Social espanyola amb la del país on actuïn.

Necessitem saber:
-  data o dates de l’actuació
-  nom de la sala, teatre, auditori, etc.
-  adreça exacta: poble o ciutat, codi postal, carrer, plaça, avinguda, etc. i número.
 
D'altra banda, als músics que actuïn a Andorra, contractats per una empresa andorrana, se'ls retindrà el10% de l'import de la factura en concepte d'impost sobre la renda dels no-residents.
​Què cal fer per rebre assistència mèdica?
Tots els socis de MUSICAT, pel sol fet de ser-ho, tenen dret als serveis de la Unió de Mútues quan necessiten rebre assistència mèdica. Això no obstant, hi ha un procediment a seguir. Lògicament, la primera cosa a fer quan es pateix un accident de treball és anar a l’hospital més proper. L’hospital – o el CAP – expedirà un parte mèdic on constarà que es tracta d’un accident laboral. Immediatament després, el músic ha de fer arribar aquest parte mèdic a MusiCat per correu, mail, fax o qualsevol altre procediment efectiu. D’aquesta manera, MusiCat ho comunicarà a la Unió de Mútues i aquesta es farà càrrec del seguiment del pacient sense càrrec.
 
Aquest procediment senzill evitarà els malentesos que s’han produÏt algun cop en què el músic acudeix als serveis mèdics de la mútua sense haver comunicat l’accident a MusiCat ni, per extensió, a la mateixa mútua. En aquests casos, la mútua factura la visita a MusiCat i aquesta es veu obligada a repercutir-la al músic que haurà d’assumir-ne el cost sense cap necessitat.
​La quota d’autònoms és deduïble de la renda?
Sí. Els socis que han estat inscrits a la Cooperativa Músics de Catalunya, SCCL durant l’any, poden deduir de la renda les quotes d’autònoms corresponents als mesos que hagin cotitzat en aquest règim de la Seguretat Social.
​Em puc donar d'alta d'autònoms només per un mes?
Si, però és imprescindible tenir el certificat digital. Cal que ens presenteu la documentació la darrera setmana del mes anterior al que us voleu donar d'alta i es pot fer fins un màxim de 3 vegades l'any

Per obtenir el certificat digital:
  1. Heu d'entrar al web www.sede.fnmt.gob.es i sol·licitar-lo.
  2. Us donaran un codi que haureu de presentar juntament amb el DNI per acreditar la vostra identitat.
  3. Heu d'anar personalment a una  oficina de registre (Seguretat Social, Hisenda, Policia, etc.) i presentar el DNI i el codi obtingut.
  4. Podreu descarregar el certificat des d'internet en el mateix equip i navegador que heu fet servir per sol·licitar-lo. El certificat quedarà instal·lat en el navegador.

MusiCat cobrarà 3 € per la gestió de cada alta d'autònom amb la comissió de la primera factura.
U​n tècnic de so pot facturar a través de MusiCat?
No. El servei de facturació del Grup de Gestió MusiCat només es pot aplicar a professionals susceptibles de ser donats d'alta al Règim Especial d'Artistes de la Seguretat Social, és a dir, músics, cantants o artistes. En canvi, els tècnics de so han de ser contractats mitjançant contracte fixe, o a temps parcial, i donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social. 
L'opció vàlida per als tècnics és que siguin contractats directament per l'organitzador de l'espectacle, o bé que presentin factura ells mateixos com a professionals autònoms, amb l'epígraf corresponent.
​Puc deduir-me de la renda la quota de MusiCat?
No. La llei només permet deduir les quotes sindicals i les de col.legis professionals. MusiCat és una associació professional, però no és un sindicat ni tampoc un col.legi professional.
​Què haig de fer per donar-me de baixa de MusiCat?
Per donar-te de baixa de MusiCat només cal que escriguis un mail a sindicat@musicat.cat sol.licitant-ho. No cal cap altre requisit.
​MusiCat em pot fer una factura amb data posterior a la del dia que la demano?
Només en el cas que siguis autònom/a. Si estàs en el Règim General de la Seguretat Social, cada factura ha d'anar acompanyada obligatòriament de l'alta corresponent el dia de l'actuació. Com és lògic, no podem donar d'alta un músic per al dia de l'actuació amb caràcter retroactiu. Així doncs, cal demanar sempre les factures amb uns dies d'antelació a la data de l'actuació.
​Els dj's poden facturar a través de MusiCat?
No. El servei de facturació del Grup de Gestió MusiCat només es pot aplicar a professionals susceptibles de ser donats d'alta al Règim Especial d'Artistes de la Seguretat Social, és a dir, músics, cantants o artistes. Encara que costi d'entendre, els discjòqueis pertanyen al sector d'hostaleria (BOE núm. 48 de 25/02/08) i han de ser contractats mitjançant contracte fixe, o a temps parcial, i donats d'alta al Règim General de la Seguretat Social o bé han de presentar factura ells mateixos com a professionals autònoms, amb l'epígraf corresponent.
​MusiCat fa alguna cosa per evitar el retard en els pagaments?
Sí. MusiCat ha elaborat un protocol de cobraments per evitar retards excessius en el pagament de les actuacions, tant si es tracta d’actuacions facturades per MusiCat com si han estat contractades a través d’una relació laboral per les mateixes formacions musicals. 

En el cas de les actuacions facturades per MusiCat, si el contracte especifica pagament immediat i aquest pagament no s'efectua, s'inicia el procediment de reclamació tan punt com l'interessat ho sol.liciti per escrit (carta, fax o email).

MusiCat té una persona dedicada a la reclamació de deutes per via telefònica; aquesta persona demana quina és la previsió de pagament i fa el seguiment de l'impagat fins a obtenir resultats. També n'informa els interessats. 

Si, passat un termini raonable, no s'ha saldat el deute, MusiCat deixa el cobrament en mans dels seus serveis jurídics.
​Què passa si estic cobrant l'atur i em surt un bolo?
Cal que avisis la teva oficina de l'INEM abans de l'actuació.  Ells et diran la documentació que has de presentar per poder descomptar de l'atur el dia o dies que treballis i afegir-los al final del període de subsidi.
​Què és el full de liquidació de dietes i despeses de locomoció?
Fins a principis de maig de 2018, data en que la Inspecció de la Seguretat Social ens ho va prohibir, MUSICAT imputava a cada factura una quantitat en concepte de dietes i despeses de locomoció, que es deduïen de la base salarial. Això feia que es reduís l'import de Seguretat Social i de l'IRPF, que es calcula sobre aquesta base. Actualment només es dedueix dels músics autònoms.

Per justificar la deducció de les dietes i  despeses de locomoció cal que l'interessat signi el full que certifica que, efectivament, ha tingut aquestes despeses per realitzar les seves actuacions. Per facilitar-ho, MUSICAT agrupa en un sol full les dietes i despeses de locomoció de tot l'any i l'envia al soci. Cal signar aquest full i retornar-lo a MUSICAT perquè Hisenda ens el pot reclamar.
​Puc consultar jo mateix/a si les meves factures estan pagades o pendents?
Sí. Tots els socis de MusiCat tenen un codi d'usuari i una contrasenya atribuïts per entrar al seu espai personal de la web www.musicat.cat . Dins d'aquest espai hi ha les consultes administratives, un lloc on trobareu relacionades totes les factures de l'any en curs; les factures pagades, de color vermell, amb la data d'ingrés, i les pendents, de color negre.
Si encara no coneixeu el vostre codi i contrasenya, us podeu posar en contacte amb la Lluïsa Massó a lluisa@musicat.cat o telefonant al 972 21 86 89.

No has trobat el que busques? Pregunta'ns-ho