Simulació de factura

Aquest pressupost és orientatiu i només per un dia. Per càlculs inferiors a 62 € o bé si necessiteu un pressupost per més d'un dia, envieu un email a sindicat@musicat.cat.

Número de musics
Tipus IRPF (%)
Quilòmetres anada i tornada
Import a facturar (import sense IVA)
Factures deduïbles (import sense IVA)
Import factura
Deducció mitja dieta
Deducció quilòmetres ()
Factures deduïbles
Cost laboral
   
Base de cotització segons taula vigent (visible al final de la pàgina)
   
Quotes seguretat social empresa 33.1%
Quotes seguretat social treballador 6.5%
% IRPF s/ (cost laboral - s. s empresa) ( - )
Import despeses s.social i retenció
   
Comissió mínima
   

Pressupost

 
Import a facturar
0,00
Import s. social
0,00
Import IRPF
0,00
Comissió Musicat
0,00
Import net
0,00
   
   
Imprimir Esborrar

Taula bases cotització a aplicar segons cost laboral

Cost laboral Preu base
<=44,00 44,10
<=314,00 Cost laboral
<=535,00 314,00
<=997,00 396,00
<=1.669,00 473,00
<=99.999,00 628,00