La Unión de Músicos Profesionales publica una guia de reactivació cultural adreçada als ajuntaments

El document pretén conscienciar les administracions locals de la seva importància a l'hora de reactivar la cultura i demana que dediquin pressupostos i superàvits a promoure activitats culturals

ACIMC-logo    Logo-AMJM SBB-LOGO-FONS-NEGRE

musicat  UMP_Logo_HD e-logo-amt

 

RECOMANACIONS DE LA UMP 

PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MÚSICA ALS MUNICIPIS

 

La Unión de Músicos Profesionales i, en particular, totes les seves entitats constituents d'àmbit català, hem posat a disposició de la FEMP, de l'ACM, de la FMC i de tots els municipis associats, així com de les quatre Diputacions catalanes i de totes les altres administracions locals i comarcals, aquesta guia de reactivació cultural després de la Covid-19 amb l’objectiu de contribuir a conscienciar les administracions públiques de la seva importància en la potenciació cultural i que puguin destinar part dels seus pressupostos i del superàvit a promoure activitats culturals, tan necessàries per a la cohesió social i per al benestar dels ciutadans i ciutadanes del país.

La Cultura és un dret fonamental de primera necessitat i un element vital per al desenvolupament personal, social i econòmic. És transmissora de valors democràtics i promou la cohesió i la participació social, exercint un paper rellevant en l'àmbit pedagògic. La Cultura genera riquesa i treball, és un servei públic indispensable per comptar amb una societat equilibrada i plenament desenvolupada. Com apuntava Albert Camus: "Sense la cultura i la relativa llibertat que ella suposa, la societat, per perfecta que sigui, no és més que una jungla".

L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat el paper de l'Art a la salut i el benestar de la població. A partir de gairebé un miler de publicacions científiques al respecte, emplacen a les autoritats a prendre molt seriosament la inclusió de l'Art en el sistema sanitari.

Els Ajuntaments tenen el dret i la responsabilitat de protegir, promoure i promocionar la Cultura a la societat, sent les administracions locals les que assumeixen gran part de la política cultural, garantint així l'accés a la Cultura.

QUINA FUNCIÓ ES SOL·LICITA ALS AJUNTAMENTS?

Consolidar-se com a eix de comunicació entre el Sector de les Arts Escèniques i de la Música, l'administració i la ciutadania, liderant la transversalitat de la Cultura amb la resta d'àrees: Turisme, Promoció Econòmica, Educació, Festes, Serveis Socials, Infància, Igualtat, Participació Ciutadana, etc.

COM HAURIEN D’ACTUAR ELS AJUNTAMENTS?

 • ARTISTES LOCALS: Suport i promoció del sector artístic local en activitats culturals de proximitat.
 • CALENDARI: Mantenir els calendaris programats. Restablir els contractes i programacions suspeses a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, a més de realitzar noves programacions més atomitzades i amb més activitats.
 • PRESSUPOSTOS: Respectar els pressupostos de Cultura 2020 i no derivar-los a altres partides per contingència i, fins i tot, incrementar-los de cara als anys posteriors.
 • FACTURACIÓ: Liquidació de les factures pendents d'abonar corresponents a activitats culturals realitzades o cancel·lades.
 • CONTRACTES: Formalitzar els contractes amb la suficient antelació; que els acords permetin la bestreta de part de la prestació econòmica pactada; que es compleixi amb les dates de pagament, condicions tècniques i mesures de seguretat; que si s'ha de cancel·lar una activitat per causes de força major i no es pot ajornar la data dins el mateix any, es pagui la totalitat de l'import dels contractes no resolts.

 

ACCIONS RECOMANADES

 1. Programar activitats d'Arts Escèniques i Música, complint amb les exigències sanitàries, mitjançant la contractació directa des dels Ajuntaments, prioritzant Artistes locals i la igualtat de gènere.
 2. Promoure convenis i activitats entre els Artistes (o els seus representants) amb: espais de programació mixta, fundacions, productores, empreses culturals, teatres, centres cívics, residències artístiques, etc., afavorint l'ocupació dels Artistes.
 3. Cedir espais culturals i àrees de la via pública a les unitats culturals locals sense cost de lloguer i col·laborant en la provisió d'equipament (cadires i taules, sanitaris, tarimes, etc.) així com d'equips de so i llums amb els seus corresponents tècnics responsables .
 4. Crear i promoure Cicles de les diverses disciplines artístiques, programant i signant els contractes corresponents, sense esperar a última hora, en què s'acordi el pagament d'un avançament, així com les condicions per suspensió sense perjudici per als contractats en cas de cancel·lació per força major i amb garanties de cobrament si l'activitat s’hagués d'anul·lar i no es pogués posposar dins del mateix any.
 5. Quan es contractin formacions musicals que només ofereixen els seus serveis musicals i no els de producció de l'espectacle, els contractes pertinents s'adequaran només a la feina de les mateixes, i no inclouran extres derivats de la producció.
 6. Les convocatòries públiques hauran de professar transparència, ser clares i concises, i que es publicitin bé a nivell de l'àrea d'àmbit territorial.
 7. Oferir un bo cultural perquè els assistents puguin accedir a la Cultura a preus reduïts.
 8. Fomentar les programacions culturals en xarxes (sempre que hi hagi una contraprestació digna per a totes les professions que intervenen en la realització d'un espectacle, concert, etc.) dissenyat per a la difusió a xarxes i TV. Respectar els drets d'autoria, imatge, interpretació i propietat intel·lectual.
 9. Tenir en compte a l'Sector Professional de les Arts Escèniques i de la Música com a eina social i educativa per a promoure la salut i el benestar de les persones i, per tant, de la comunitat. Impulsar activitats que estiguin relacionades amb aquest tipus de criteri.
 10. Propiciar l'accessibilitat de les Arts Escèniques i de la Música a col·lectius vulnerables en situació de risc i dificultat social.
 11. Fomentar el diàleg entre les institucions públiques/privades i el sector, i fer un seguiment dels pactes que s'aconsegueixin.
 12. Promoure convenis/contractes entre les escoles artístiques municipals (com a garants del desenvolupament de tals ensenyaments artístics) i els ajuntaments perquè a les seves seus es puguin dur a terme activitats artístiques paral·leles a l'ensenyament i, si és possible, que siguin ofertes pels mateixos professors dels centres o per Artistes locals. Així mateix, motivar la creació de projectes artístics amb caràcter professional sorgits de les escoles per ser oferts en altres espais dels propis municipis.
 13. En cap cas els Ajuntaments organitzaran activitats que incloguin percentatges a taquilla per als projectes musicals que actuïn als organismes públics.
 14. En definitiva, potenciar les Arts Escèniques i la Música com a element vertebrador, transversal i cohesionador de la política local, enfortint així la identitat dels municipis.

 

DEFINICIÓ DE CULTURA SEGONS LA UNESCO

"Què és cultura? La definició de cultura s'amplia cap a tot allò que l'home i la dona afegeixen a la naturalesa i la transforma, produint béns materials a partir de processos individuals i col·lectius, creant civilització. La UNESCO defineix el concepte cultura com el conjunt distintiu d'una societat o grup social en el pla espiritual, material, intel·lectual i emocional, comprenent l'art i la literatura, els estils de vida, les formes de vida comuna, els sistemes de valors, les tradicions i les creences. Es defineix la cultura com el conjunt de trets distintius espirituals i materials, intel·lectuals i efectius que ens caracteritzen com a societat o grup social. Aquesta visió, engloba a més de les arts i de les lletres, els nostres modes de vida, els drets fonamentals com a éssers humans, els nostres sistemes de valors, tradicions, costums i creences. La cultura, és la forma organitzada de la vida social que resulta de la interacció intel·ligent i socialitzada des de temps antics per una comunitat humana. Aquesta forma s'inspira en una visió del món i de la vida i s'expressa en un conjunt de normes de pensament i de conducta comunament acceptades pel respectiu grup humà."