La SGAE destina més de 15 milions d'euros per donar suport als sòcis i les sòcies

Afegirà 7 milions d'euros als més de 8 que ja destina, habitualment, a les ajudes econòmiques i socials pels autors i editors que ho necessiten

En aquesta situació de gran dificultat, tant sanitària com econòmica, la Societat General d'Autors i Editors reforça el compromís amb tots els seus socis i sòcies, especialment amb els i les més vulnerables i treballen per mitigar, a curt, mig i llarg termini, les pèrdues que aquesta situació generarà a l’entitat i als associats i les associades. 

Per fer frontar a aquesta crisi, la Junta Directiva de la SGAE ha acordat afegir 7 milions d'euros als més de 8 que ja destina, habitualment, a les ajudes econòmiques i socials pels autors i editors que ho necessiten. Aquesta és una quantitat de partida, la qual esperen augmentar mitjançant els ajuts de les diferents administracions públiques, una vegada es vagin concretant.

Us detallem, a continuació, les principals iniciatives en les quals treballem i que us anirem actualitzant durant els propers dies:

Ajudes d'emergència social:
Adreçades als autors i les autores més vulnerables i en risc d'exclusió social.
Bases i contacte de la convocatòria

Fons SGAE-CORONA:
Ajut de fins a 3.000 euros pels autors i les autores afectats per les conseqüències econòmiques del coronavirus, el qual ha suposat el cessament de la seva activitat professional, i que, a més, no es poden acollir a altres mesures de suport implementades per l'entitat.
Bases i contacte de la convocatòria

Préstecs i bestretes de liquidacions:
Els autors i les autores poden optar als préstecs i les bestretes que condeix  la SGAE habitualment, si compleixen les condicions que estableix la normativa de l'entitat.
Formulari de sol·licitud de préstecs
Dades de contacte

A més, s'obre una lína de bestretes immediates del 30% respecte a les liquidacions del darrer semestre. Són préstecs excepcionals d'emergència als quals poden accedir els socis i les sòcies que en les liquidacions del darrer semestre de 2019 van rebre entre 3.000 i 10.000 euros.
Escriviu a: prestamosemergencia@sgae.es

Assessorament per a la sol·licitud d'ajudes públiques:

El departament de Socis és al servei dels associats i les associades que compleixen les condicions establertes per rebre les ajudes públiques, amb la finalitat d’acompanyar-los en els tràmits de sol·licitud d’aquestes ajudes, ja siguin autònoms, pimes, persones vulnerables o aquells socis de la SGAE que són treballadors per compte aliè, que pateixen una situació laboral difícil.

S'han habilitat els correus electrònics següents: 
 autonomos@sgae.es
pymes@sgae.es
vulnerables@sgae.es
asalariados@sgae.es

Servei d'àpats a domicili per a persones grans en risc:

La SGAE ha creat un servei d'àpats a domicili per a ls socis i les sòcies més grans mentre duri el confinament. Poden sol·licitar aquest ajut els socis i les sòcies més grans de 70 anys  que viuen sols o conviuen amb persones al seu càrrec.
Bases i contacte de la convocatòria

Solidaritat afectiva entre autors:
S'ha creat una iniciativa de voluntariat de socis i sòcies per acompanyar, a través de trucades telefòniques, als socis i les sòcies més grans que pateixen l'aïllament i la solitud durant el confinament.
Més informació

Totes aquestes mesures han estat estudiades per part de tots els departaments involucrats en el procés de fer-les efectives, i tots els agents participants en l'avaluació de les diferents línies d'ajuts s'han coordinat amb la finalitat de fer viable i immediata la seva posada en marxa.

#LaCulturaACasa #JoEmQuedoACasa #QuédateEnCasa #ElValorDeLaCreación #LaCulturaEnCasa #EsteVirusLoParamosUnidos