Neix la Plataforma Estatal per la Música per lluitar contra la precarietat laboral dels professionals del sector

L'entitat agrupa més de 7.600 músics de tot l'estat

Arran de l'aprovació el mes de setembre passat per part del Congrés dels Diputats de l'Informe para la elaboración de un Estatuto del Artista, ha quedat en evidència la ineficàcia del RD 1435/1985 per regular les qüestions laborals i fiscals dels músics professionals. Aquesta normativa els aboca a treballar en unes condicions de precarietat i vulnerabilitat inacceptables i demana una reforma urgent de certs aspectes que no poden esperar la reforma de la llei.

La Plataforma Estatal por la Música neix amb la intenció d'abordar els problemes més urgents dels músics en l'exercici de la professió. Aplega més de 7.600 músics, 258 sales de concert, 72 festivals, 71 promotors, 342 empreses de management i representants i 600 empreses del gremi de discoteques i sales de festa. També compta amb el recolzament de diferents ajuntaments, federacions municipals i organismes de les administracions culturals autònomes. 

Les entitats que conformen la Plataforma, MUSICAT entre elles, consideren que el real decreto que regula actualment la contractació d'artistes en espectacles públics, és obsolet perquè no té en compte  les casuístiques del sector en el segle XXI. Ben al contrari, consideren que aquest marc legislatiu és l'origen de la precarietat del sector ja que no ofereix la protecció necessària. Tots les partits polítics estan d'acord amb aquesta afirmació i així ho van posar de manifest aprovant per unanimitat, el passat mes de setembre, l'elaboració d'un Estatut de l'Artista que doni resposta a aquestes mancances. 

Aquests són els objectius de la Plataforma Estatal por la Música:

  1. Modificar l'actual legislació per aconseguir un marc laboral i fiscal comparable al d'altres països de la Unió Europea.
  2. Assegurar que el nou marc normatiu ordeni, agilitzi i doni resposta a les casuístiques actuals en què es desenvolupen les contractacions de músics i grups musicals.
  3. Aconseguir una legislació que protegeixi el músic i tingui en compte la intermitència, l'especificitat i les compatibilitats de la seva professió.
  4. Garantir l'estabilitat i la seguretat jurídica, tant dels agents organitadors del sector privat com dels agents i organitzacions del sector públic.
  5. Garantir la plena compatibilitat de les pensions amb els rendiments dels drets d'autor i d'altres relacionats.
  6. Acabar amb la situació de precarietat laboral dels músics professionals en el conjunt de l'estat espanyol.
Trobareu més informació al web https://plataformaporlamusica.com/