MUSICS DIRECTE

MUSICAT ha creat el segell de garantia Músics en Directe per distingir els grups de petit format integrats per músics que, tot i portar acompanyaments automàtics o seqüències pregravades, toquen en directe i en cap cas simulen la seva interpretació.

Aquest segell, sumat al ja existent “100% directe” que acredita les formacions que toquen totalment en directe, s’ha creat amb l’objectiu principal de defensar la música en viu i la professió de músic com a tal.

De tots és sabuda la gran quantitat de formacions que, especialment en l’àmbit de la música de ball, utilitzen les noves tecnologies per ocupar uns espais i uns llocs de treball, tot i no tenir cap tipus de coneixement músical. Aquest fet representa una competencia deslleial i, a la vegada, un frau envers el públic. Això, sumat a la situació de crisi económica que estem patint, provoca que la majoria de músics professionals tinguin serioses dificultats per tirar endavant.

El segell “Músics en Directe” ofereix als programadors la garantia que els grups que l’ostenten toquen en directe i són músics professionals