M 100% DIRECTE

EL SEGELL DE GARANTIA DE MÚSICA EN VIU “100% DIRECTE”
 
L’Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT ha creat el Segell de Garantia de Música en Viu “100% directe” per identificar les formacions musicals que interpreten música en viu i en rigorós directe, sense utilitzar seqüències automàtiques, acompanyaments rítmics i harmònics, ni cap tipus de música pogramada.
 
Per poder utilitzar el segell de garantia 100% Directe cal complir les condicions previstes en el document Regulació del Segell de Garantia de Música en Directe i subscriure el Contracte d’Adhesió per garantir-ne el seu compliment.
 
Els teclistes i grups de petit format que utilitzin acompanyaments rítmics i harmònics simultanis a la seva interpretació no poden utilitzar el segell 100% directe però poden acollir-se al segell Músics en Directe, sempre que no hi hagi simulació.
 
 Aquestes mesures s’han adoptat amb els següents objectius:
  • Potenciar i promoure les actuacions en viu i en directe com a màxim exponent de l’expressió musical.
  • Limitar la utilització dels pregravats als casos estrictament necessaris i només com a suport de la interpretació del músic.
  • Evitar la simulació d’interpretacions i les actuacions figurades que constitueixen un frau al públic i un atemptat a la dignitat de la professió.