El Consell de Ministres aprova una prestació d'atur específica per artistes i la compatibilitat del treball artístic amb la jubilació

Aquestes mesures són un primer pas en el desenvolupament de l'Estatut de l'Artista

El dia 10 de gener el Consell de Ministres va aprovar les primeres mesures que suposen un progrés en l'elaboració i desenvolupament de l'Estatut de l'Artista.

Les negociacions dels últims anys han donat, per fi, els primers fruits. L'encert de constituir la Unión de Músicos, formada per associacions de músics de tot l'Estat - MUSICAT entre elles - ha sigut clau en les negociacions amb els diferents ministeris, que han portat a l'aprovació d'aquestes mesures. 

Quines són les mesures aprovades?
  • Compatibilitat del treball artístic per compte propi i aliè amb la jubilació
  • Prestació contributiva per desocupació específica per a artistes i professionals subjectes a la relació laboral especial del RD1435/1985
  • Cotització especial per a artistes autònoms amb ingressos baixos.
Aquestes mesures reconeixen el caràcter intermitent del treball artístic, la qual cosa permetrà als treballadors accedir a una prestació econòmica que tindrà una cobertura de fins al 100% de l’Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que enguany es fixa en 600€, durant quatre mesos.

Ara és el moment d'aprofitar aquest impuls per aconseguir la completa implementació de l'Estatut de l'Artista abans que acabi la legislatura.

Més informació