Barcelona protege la música en vivo en locales de pequeño formato

El Plenario del Ayuntamiento aprueba la propuesta de modificación de la ordenanza municipal de las actividades y los establecimientos de pública concurrencia con la incorporación de una nueva categoría: Espacios de Cultura Viva

El ple de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat aquest divendres la modificació de l’ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència per tal regular la música en viu en locals de petit aforament.

En concret, s'incorpora una nova categoria d’activitat a l'ordenança municipal: els Espais de Cultura Viva.  Es tracta de locals de petit format, amb capacitat fins a 150 persones, de proximitat, que duen a terme una programació cultural estable mínima de 40 actuacions anuals i que tenen un paper d’articulació social al territori, entenent la diversitat (de gènere, d’origen, generacional, etc.) com un element fonamental. Per tal de justificar el paper articulador social i de proximitat, el projecte haurà d’incloure un document (contracte o conveni) on es demostri que col·labora amb un mínim de dues entitats associatives de diversa índole del municipi de Barcelona, per al desenvolupament de les finalitats d’aquestes entitats.

En el cas de presentar un projecte amb música en directe, l’establiment ha d’optar per una d’aquestes tres subcategories i complir amb l’adequació pertinent:
a) Espai Cultura Viva tipus A o per música amplificada (fins a 105 dB).
b) Espai Cultura Viva tipus B o per música semiamplificada (fins a 94 dB).
c) Espai Cultura Viva tipus C o per música acústica o no amplificada.

Per garantir els requisits establerts, es crearà una taula de seguiment administratiu en coordinació entre l’ICUB, Ecologia Urbana i els responsables dels diferents districtes, que tindran un paper important en el projecte.

D'aquesta manera s'acaba amb la situació d'al·legalitat que vivien molts locals de Barcelona, que a partir d'ara podran programar respectant el marc normatiu. Ara només falta que es reguli l'anormal situació laboral dels músics que toquen en aquests locals.