El CoNCA reivindica la importància de la formació artística i cultural en temps no lectiu i al llarg de tota la vida

El CoNCA ha presentat avui l’Estudi de l’oferta educativa no formal en l’àmbit artístic a Catalunya. Aplicació dels instruments metodològics, anàlisi descriptiva i interpretativa i propostes de millora, elaborat per la pedagoga Núria Obiols, en una jornada monogràfica a l’Ateneu Barcelonès. El document segueix la línia de treball encetada amb l’Aproximació a l’ecosistema dels ensenyaments artístics de caràcter professional al nostre país, que el Consell va presentar el 2016.
 
L’objectiu de la cartografia que avui s'ha presentat és incrementar el reconeixement de l’educació no formal, aportar evidències per millorar la seva qualitat i impulsar l’equilibri en l’oferta territorial. El CoNCA també ha proposat la seva inclusió en la Iniciativa Educació360, impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, amb la voluntat de connectar l’educació formal i no formal per fer convergir els aprenentatges en els temps lectiu i no lectiu, a la vegada que implicar tota la comunitat i afavorir l’equitat també en l’accés a la formació artística.
 
La jornada ha volgut obrir el debat sobre com incidir en l’articulació d’aquesta oferta d’educació artística, en els vincles entre la seva vessant no formal i la informal, l’accés de la ciutadania a les entitats promotores i la seva oferta, la creació de mecanismes per gestionar i difondre-la, afavorir una activitat formativa diversa, de qualitat i a l’abast de tothom. L’estudi també serà presentat a la conferència Arts in Society, fòrum de debat internacional que tindrà lloc a Lisboa del 19 al 21 de juny.

 Educar-se en l’art és una realitat constatada i àmplia en tot el territori català, per petit que sigui el municipi. Les especialitats més remarcables en l’educació no formal al nostre país són la música, la dansa i l’art dramàtic, disciplines que representen un total del 75% de l’oferta. A nivell territorial, tot i que el Barcelonès té la concentració d’entitats més gran en totes les especialitats, hi ha comarques que per la seva densitat de població ofereixen proporcionalment més educació artística no formal. En les especialitats majoritàries, destacarien el Baix Llobregat i el Gironès, el Maresme i el Tarragonès. 
 
L’estudi d’Obiols també constata la complementarietat entre l’educació no formal i la informal. Les franges d’edat més destacades en aquesta vessant educativa són les d’infància, adolescència i joventut
 
Entre la variada tipologia d’entitats que programa aquests ensenyaments no formals a Catalunya, tant de caire no formal com informal, predomina l’entitat privada. Tres quartes parts de les entitats analitzades ho són. L’estudi també constata el progressiu increment en la seva creació des de la dècada dels 90.

CONSULTA L'ESTUDI