En què consisteix la nova cotització especial per a artistes autònoms

El Govern ha aprovat una cotització especial per a artistes autònoms.

REQUISITS

Tenir uns rendiments nets anuals iguals o inferiors a 3.000 euros, és a dir, que la diferència anual entre ingressos i despeses sigui igual o inferior a aquesta quantitat.

Comunicar a la Seguretat Social que es desitja cotitzar en aquesta modalitat.

CARACTERÍSTIQUES DE LA COTITZACIÓ

La quota d'autònom a pagar el 2023 serà de 164,16 euros mensuals.

La base de cotització mensual serà 526,14 euros el 2023 i serà la que es tindrà en compte a efectes de futures prestacions (maternitat, incapacitat, jubilació, etc.).

INICI DE LA PRESTACIÓ

Aquesta mesura entra en vigor a partir de l'1 d'abril.

IMPORTANT

Si es preveu que es tindran rendiments nets anuals superiors a 3.000 euros, es podrà comunicar a la Seguretat Social el canvi de base de cotització segons el tram que correspongui en funció dels rendiments nets anuals que es prevegin. Recorda que es pot canviar la base de cotització fins a sis vegades a l'any.

Igualment, a finals d'any la Seguretat Social regularitzarà la teva situació: si has superat aquest límit, hauràs d'abonar la quota que correspongui. Al mateix temps, la base de cotització (per a les teves prestacions) augmentarà.