En què consisteix la nova prestació d'atur per a artistes, tècnics i auxiliars?

El Govern ha aprovat una nova prestació per desocupació per a artistes i persones que realitzen activitats tècniques i auxiliars en les arts escèniques, audiovisuals i musicals.

REQUISITS

Haver cotitzat a la Seguretat Social en el règim general d'artistes i activitats tècniques o auxiliars (contractats segons RD1435/1985).

En el moment de sol·licitar la prestació cal acreditar 180 dies cotitzats en els 6 anys anteriors o 60 actuacions en els 18 mesos anteriors.

IMPORT

Si la mitjana de les bases de cotització és igual o inferior a 60 euros, la prestació serà de 480 euros mensuals (el 80% de l'IPREM el 2023).

Si la mitjana de les cotitzacions és superior a 60 euros, la prestació serà de 600 euros mensuals (el 100% de l'IPREM el 2023).

DURADA DE LA PRESTACIÓ

4 mesos i només es pot demanar una vegada a l'any.

IMPORTANT

Es podrà sol·licitar a partir de l'1 de juliol.

És compatible amb la percepció d'ingressos per drets de propietat intel·lectual i d'imatge.

Durant el període de percepció de la prestació l'entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació, per la qual cosa el cotitzat per aquest concepte durant aquest període es tindrà en compte per a la pensió de jubilació.

La prestació es pot interrompre per realitzar actuacions o altres treballs i després es pot tornar a reprendre.

Una vegada percebuda la prestació, el comptador de dies per obtenir una altra prestació, ja sigui l'ordinària o l'especial, es posa a 0.