La Generalitat acorda una prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Des del 30 d'abril i fins que s'exhaureixin els fons destinats a la prestació, es pot sol·licitar a la Generalitat un nou ajut destinat a cobrir les necessitats més bàsiques de les famílies que ho necessitin. Es tracta d'un ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Qui se'n pot beneficiar?
  • Treballadors no autònoms (treballadors per compte aliè) afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
  • Treballadors autònoms que han hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica a causa de la crisi del Covid-19.
Quins requisits es demanen?
  • Estar empadronat i residir legalment a Catalunya.
  • Els ingressos de la persona que demana l'ajut sumats als de tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.
  • La persona sol·licitant ha de tenir familiars al seu càrrec que convisquin amb ells (fills, pares, etc.)
L'expedient es tramitarà per unitat familiar.

Trobareu tota la informació i el formulari online de sol·licitud en aquest enllaç.