Iniciatives adoptades per l'Institut Català d'Empreses Culturals en el sector de la música a Catalunya

Davant les mesures preventives, de protecció i gestió de la situació epidemiològica derivada del coronaviurs SARS-COVID_2, l’Institut Català de les Empreses Culturals ens fa arribar les iniciatives adoptades

Davant les mesures preventives, de protecció i gestió de la situació epidemiològica derivada del coronaviurs SARS-COVID_2, l’Institut Català de les Empreses Culturals ens fa arribar les següents iniciatives adoptades:
 

1. Mesures organitzatives

1.1 Amb l’objectiu de garantir al màxim el manteniment dels nostres serveis, des de l’Institut Català de les Empreses Culturals s’ha implementat el protocol de teletreball. Això significa que les diferents entitats es poden posar en contacte amb l’ICEC mitjançant els canals de comunicació habituals: atenció telefònica i per correu electrònic.

1.2 En el cas que s’esdevingui indispensable celebrar alguna reunió, aquestes es duran a terme digitalment, prèvia petició a la secretaria de l’Àrea.

2. Mesures vinculades amb la tramitació i gestió de subvencions

2.1.1 Interrompre provisionalment els terminis de sol·licitud d’aquelles línies de subvenció convocades amb període de termini encara obert. El còmput dels terminis es reprendran en el moment que perdi vigència l’esmentat Reial Decret i tot tornarà a la normalitat. Això significa que, fins a nou avís, no es podran entrar sol·licituds de les següents línies de subvencions:

– Activitats de les formacions musicals estables

Aquesta mesura també afecta la següent línia d’aportacions reintegrables gestionada per l’Àrea de Desenvolupament Empresarial:

– Ajuts a projectes culturals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Per la mateixa raó, queden afectades les següents línies gestionades per l’Àrea de Públics:

– Activitats de desenvolupament de públics

– Premis i concursos

2.1.2 Interrompre provisionalment la publicació o convocatòria de noves línies d’ajut fins que perdi vigència l’esmentat Reial Decret. Això significa que, fins a nou avís, no es podran publicar ni convocar les següents línies de subvencions.

– Edició discogràfica i videogràfica de produccions musicals d’especial interès cultural o patrimonial

– Activitats de les empreses discogràfiques

– Promoció de la música

– Festivals de música d’alt interès cultural

Aquesta mesura també afecta la següent línia de subvenció que gestiona l’Àrea de Mercats:

– Subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música.

Per la mateixa raó, s’interromp provisionalment la següent línia d’aportacions reintegrables que gestiona l’Àrea de Desenvolupament Empresarial:

– Les segones convocatòries de les diferents línies d’ajuts en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions (previstes per més endavant).

També queda aturada la convocatòria de la següent línia de subvenció de l’Àrea de Públics:

– Implementació de públics

2.2 Pel què fa a les línies de subvenció i d’aportacions reintegrables amb la convocatòria ja tancada, així com respecte els projectes ja sol·licitats d’aportacions reintegrables de projectes culturals, es seguirà mantenint la prestació dels  serveis de gestió i revisió d’expedients d’acord amb les disposicions de gestió decretades per la situació generada pel coronavirus. Tanmateix, tot i que es seguirà treballant en la revisió i avaluació de les següents línies de subvencions i d’aportacions reintegrables, no es podrà dur a terme cap actuació de caràcter administratiu mentre no s’aixequi la situació de suspensió de la tramitació administrativa actual:

Concretament, es seguirà treballant en la revisió de les següents línies de subvencions:

– Programació realitzada de música en viu de caràcter professional

– Activitats de les orquestres prioritàries per a la temporada 2019-2020

Les línies gestionades per l’Àrea de Desenvolupament Empresarial afectades per aquest punt són:

– Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

– Ajuts a la distribució i explotació d’espectacles en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

– Ajuts a festivals o cicles musicals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

– Ajuts a projectes culturals en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions (només els projectes ja entrats)

2.3 Pel que fa a les línies de subvenció i d’aportacions reintegrables en estat de justificació, es mantindrà la prestació dels serveis de gestió i revisió d’expedients d’acord amb les disposicions de gestió decretades per la situació generada pel coronavirus.

Des de l’ICEC ens traslladen la seva voluntat de treballar activament en la definició d’altres actuacions concretes per tal de minimitzar al màxim l’impacte que pugui tenir el coronavirus en el sector, a nivell empresarial, econòmic, sectorial i humà.