La SGAE podria ser intervinguda

Els socis no aproven la proposta de reforma dels estatuts i deixen l'entitat en mans del Ministeri de Cultura

La Societat General d'Autors i Editors no va aconseguir ahir aprovar la reforma dels seus estatuts per adaptar-los a la nova Llei de propietat intel·lectual i a la directiva europea.

Per aprovar la reforma hauria calgut que dos terços dels vots de l'assemblea general extraordinària que es va celebrar ahir hi haguessin donat suport. No va ser així: la proposta va rebre només 22.536 vots a favor, un 58,1% del total. Hi va haver 22.536 vots en contra (40,9%) i 242 abstencions (1%).

Amb aquest resultat, la SGAE no compleix el requeriment del ministeri de Cultura, que havia donat com a data límit el 28 de desembre per adaptar-se a la nova normativa. A partir d'ara, i d'acord amb l'article 92 de la Llei de propietat intel·lectual, es podrien iniciar els procediments per intervenir l'entitat. De moment, el ministeri ha demanat que en un termini de cinc dies la SGAE li enviï l'acta de l'assemblea.

En canvi, els socis sí que han donat suport, amb el 54,74% de vots a favor, a la nova normativa del repartiment de drets d'autor, que s'adapta a la nova llei de propietat intel·lectual que s'aprovarà al febrer i que posa un límit del 20% al que cada autor recapti per obra seva emesa en horari nocturn. D'aquesta manera s'acabaria amb "la roda", que l'antic president Anton Rexa va denunciar a la fiscalia anticorrupció el 2013. L'assemblea també ha votat en contra del repartiment dels beneficis de desembre.