Convocatoria de selección de jovenes intérpretes de clásica y jazz para actuar en el ciclo Música als Parcs durante el mes de agosto

La convocatoria está abierta a cualquier tipo de formación de un máximo de cuatro músicos

Tot i que en un principi l'edició de 2020 s'havia suspès, finalment l'Ajuntament de Barcelona ha decidit impulsar una edició abreujada del cicle Música als Parcs que tindrà lloc el mes d'agost.

Per aquest motiu, ha obert una convocatòria de selecció amb les següents

BASES
  • La convocatòria és oberta a qualsevol formació de clàssica o jazz d'un màxim de quatre components, des de solistes fins a quartets. Pot ser cantants o intèrprets de qualsevol instrument.
  • Tots els músics hauran de ser majors de 16 anys i menors de 35 (nascuts entre l'1 d'agost de 1985 i l'1 d'agost de 2004.
  • En el cas de músics de fora de la UE, cal que disposin de NIE i de permís de treball vigent.
  • Un jurat qualificat triarà vuit formacions, quatre de clàssica i quatre de jazz, cadascuna de les quals oferirà un concert en les dates proposades.
  • Els concerts se celebraran els dimarts i dijous del mes d'agost als parcs i jardins de Barcelona.
  • La remuneració serà de 225 euros per concert per a solistes i de 160 euros per intèrpret i concert per a les formacions.
La data límit de presentació és el 26 de juny a les 20h.

Cal presentar la documentació següent:

1. Un full de presentació on consti: nom de l'artista/formació, dades de contacte del responsable,  relació dels documents que s'aporten incloent el nom de l'autor de les tres peces de l'enregistrament.

2. Currículum de l'artista o la formació i de cadascun dels músics que la componen i que duran a terme les actuacions.

3. Còpia del DNI, NIE o passaport de cada músic.

4. Repertori que s’interpretarà, en directe, d’una hora de durada i sense intermedi.

5. Enregistrament en format digital d'almenys 10 minuts de durada, exclusivament en vídeo, de la interpretació en directe (no videoclip) d’un mínim de tres peces del repertori interpretades per la mateixa formació que es presenta a la convocatòria, sense variació dels components.

La proposta serà vàlida només si es presenta tota la documentació requerida. La documentació dels punts 1, 2 i 4 s’ha de lliurar en format PDF.

Es gestionarà la contractació dels músics a través d'una entitat col·laboradora en els casos que calgui, incloent-hi l’alta corresponent a la seguretat social dins el règim d'artistes pels dies de les actuacions.

S'ha de presentar per correu electrònic a musicaparcs@bcn.cat.

Per a qualsevol aclariment i informació complementària, entreu a http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana o bé contacteu a través de musicaparcs@bcn.cat.