Subvencions per a la promoció de la música en les àmbits de la formació, producció i projectes globals. Termini: del 20 de maig al 3 de juny de 2020

Aquesta línia de subvenció que a torga la Generalitat és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en les següents modalitats:

a) Suport a la formació
Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers, i cursos.
En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general. 
Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció
Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S'ha d'acreditar l'estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o l'espai d'exhibició corresponent.
Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents:
recerca, formació (tal com es defineix al punt 1.2.a), publicacions, producció (tal com es defineix al punt 1.2.b) i exhibició. 
Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 20 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les activitats s'han d'haver dut a terme entre l'1 de novembre de l'any anterior de la concessió de la subvenció i el 31 d'octubre de l'any de concessió de la subvenció.


Per sol·licitar l'ajut, cliqueu l'enllaç