Equip de treball

Associació Professional de Músics de Catalunya MUSICAT


Marga Castañer

Gerència

Elisabet Taberner

Atenció al soci

Lluïsa Massó

Comunicació

Grup de Gestió MUSICAT


Anna Franco

Gerència

Montse Gallardo

Comptabilitat

Jessy Mesa

Facturació

Josep M. Mascarell

Secretari

Blanca Gutiérrez

Facturació

Judit Sorribes

Facturació

Junta Directiva


Josep Reig

President

Montserrat Pratdesaba "Big Mama"

Vicepresidenta

Josep M. Mascarell

Secretari

Carles Creixell

Vocal

Susanna del Saz

Vocal

Joan "Nito" Figueras

Vocal

Antoni Mas

Vocal

Albert Prat

Vocal

Marcel Sabaté

Vocal