Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (CLT039)

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar les persones, societats i entitats que fan espectacles d'arts escèniques (teatre, dansa i circ) o concerts de caràcter professional o treballs tècnics o bé que són els autors de les obres teatrals representades per la cancel·lació d'aquestes actuacions per decisió de les entitats organitzadores o programadores o per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 de les persones que hi intervenen, durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A qui va dirigit
Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre que tinguin el seu lloc d'actuació principal a Catalunya i que havien estat contractades o tenien compromisos amb les entitats organitzadores o programadores per fer espectacles o concerts de caràcter professional o bé per fer treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts de manera remunerada.

Podeu sol·licitar aquest ajut en el següent enllaç