S’amplia fins el 31 de maig de 2021 la prestació d'atur per a artistes

En virtud del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, s'amplia fins al 31 de maig de 2021 la prestació d'atur per als artistes inclosos en el Règim General d'Artistes en espectacles públics. 


PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA D'ATUR PER A ARTISTES (Disposició Transitòria Cinquena)
  1. Les sol·licituds de prestació extraordinària d'atur per a artistes que es trobin pendents de resolució en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, es resoldran d'acord amb el que s'hi estableix.
  2. En cas que les sol·licituds ja s'haguessin resolt favorablement en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, sense que s'hagi esgotat la prestació, es reconeixerà d'ofici l'ampliació en les mateixes condicions en què es va concedir.
  3. Es beneficiaris que hagin esgotat la prestació estraordinària d'atur per a artistes a data de 1 de febrer, podran presentar una nova sol·licitud per a que se li reconegui el seu dret en els mateixos termes en que es va concedir.
Us recordem que la data legal d'atur a efectes d'aquesta prestació és el 14 de març de 2020, per la qual cosa cal acreditar els dies mínims d'altes en el període comprès entre el 14 de març de 2019 i el 14 de març de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones que treballen d’artistes que pateixin una reducció dels seus ingressos per causa de la COVID-19 i reuneixin els següents requisits: 

  • Que estiguin incloses en el Règim General d’Artistes en espectacles públics. 
  • Que no puguin optar a la prestació d’atur general. 

No ho poden demanar el personal tècnic i auxiliar que col·labori en la producció d'espectacle.

Es pot sol·licitar fins al 31 de maig
Formulari per a realitzar una pre-sol·licitud de prestació individual de prestació per desocupació durant mesures COVID-19 (sepe.gob.es)

Us recordem que estem a la vostra disposició per qualsevol tipus de consulta.