Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música. Termini: del 3 al 9 de març.

Nou ajut extraordinari, de pagament únic, destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Quantia de la prestació
S'estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l'exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes. 

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021.

Trobareu la informació i el formulari per sol·licitar l'ajut en aquest enllaç.