Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Només se subvencionen espectacles i activitats cancel·lades que s'haguessin de realitzar entre el 30 d'octubre i el 31 de desembre de 2020.

Aquestes subvencions són compatibles amb les línies de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l'Institut Català de les Empreses Culturals següents:

  • Subvencions per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19.
  • Subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
  • Altres subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts.
  • Altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres departaments de la Generalitat o d'altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi l'import de les pèrdues d'ingressos objecte dels ajuts.
Termini de sol·licitud: del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

Per més informació i per sol·licitar l'ajut aneu a aquest enllaç