Responsable d’oficina tècnica i Suport a direcció d'ARTransforma

- 18.07.2020
Nom de contacte:
ARTransforma
Telèfon:
680445735
Descripció:
ARTransforma és una associació sense ànim de lucre que té per objectiu facilitar l’accés a l’expressió artística a totes les persones de manera inclusiva, participativa, fomentant la creativitat, la cohesió social i el benestar de col·lectius i individual. Assessora, forma i impulsa diversitat de projectes en un ampli treball en xarxa amb el sector educatiu, social i cultural.
Nom del lloc de treball:
Responsable d’oficina tècnica i Suport a direcció.
Funcions i tasques:
● Prestar suport a la direcció de l’entitat.
 Seguiment de la coordinació amb els equips.
 Redacció de projectes, informes, cerca d'informació i continguts.
 Seguiment i coordinació d'agenda, organització de reunions i altres que es puguin derivar de les tasques que la direcció encarregui.
● Gestió de l’oficina tècnica.
 Gestionar inscripcions, quotes i notificacions. Contacte amb els usuaris.
 Gestionar el correu.
 Gestionar l’arxiu.
 Actualització de bases de dades i altres documents de seguiment constant.  Control de cobraments, pagaments i preparació de la comptabilitat.
● Coordinar l’agenda d’activitats, el calendari d'espais, els materials, professionals i voluntariat.
● Garantir la logística i producció de les activitats i esdeveniments.
 Cerca, contractació dels espais per a activitats (tallers, assajos, concerts,
esdeveniments).
 Seguiment de la coordinació amb els espais, equipaments i/o equips col·laboradors.  Control i gestió dels instruments, materials i magatzem.
Horaris i dedicació:
Horari flexible, de mitja jornada, amb possibilitat de fer teletreball parcialment.
Caldrà disponibilitat en caps de setmana amb certa freqüència, ja que hi ha concerts i esdeveniments en dissabte i diumenge, que es programen amb antelació suficient.
Formació (es valorarà):
 Formació en gestió cultural.
 Formació en gestió de projectes i equips.  Formació en gestió de projectes.
 Formació en secretaria de direcció.
Experiència (es valorarà):
 Haver portat una oficina.
 Haver exercit de secretari/secretària de direcció.
 Haver fet organització i producció d’esdeveniments.
 Haver treballat en gestió cultural.
 Haver participat en entitats del tercer sector.
 Experiència en gestió d’equips de persones i voluntariat.
Idiomes: Imprescindible domini de català i castellà parlat i escrit. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.
Competències:
La funció d’aquest lloc de treball requereix molta polivalència en diferents aspectes, des de la redacció d’un informe, la coordinació d’un equip per a un esdeveniment, l’organització del transport d'instruments, etc..
Es requereix sensibilitat i empatia vers el projecte ARTransforma, la seva missió, i les persones amb les quals i per les quals treballa.
Es valoraran les següents competències:
Iniciativa, proactivitat, resolució de problemes, capacitat d’aprenentatge, pensament estructurat, flexibilitat, precisió i cura dels detalls.
Coneixements requerits:
Eines ofimàtiques: processador de textos, fulls de càlcul, presentacions, gestió d’arxius en el núvol.
Altres: Preferible amb carnet de conduir.
Incorporació: Immediata.
Remuneració: 982,53 € x 12 = 11.790,36 € bruts anuals
Com presentar la sol·licitud: Accedir a la pàgina web d'ARTransforma (Oferta Lloc de Treball) per a omplir el Formulari i poder adjuntar el curriculum vitae.
Data límit: 31 de juliol de 2020.
Lloc:
Barcelona
  Tornar