Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. Termini: del 8 al 23 de juliol.

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.

Dirigit a persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

Termini de sol·licitud: del 8 al 23 de juliol.

Per informació i inscripcions, seguiu aquest enllaç.