Subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional en les modalitats següents:

  • Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen.
  • Programació de música en viu (festivals, cicles, temporades i programació estable de sales) realitzada per empreses o entitats privades.
En queden exclosos, a tots els efectes, els concerts següents:
a) Els que no tinguin despeses per caixets.
b) Els que no formin part de cap festival, cicle, temporada o programació estable de sales.
c) Els que no estiguin publicitats.
d) Els que formin part de les programacions estables d'ajuntaments i ens públics que en depenen.
e) Els que formin part dels programes de festa major.
f) Els destinats al ball del públic assistent.
g) Els que consisteixin en la contractació estable o regular d'una mateixa formació musical.
h) Els que es realitzin en el marc de cursos o concursos i els concerts d'alumnat i professorat organitzats en
centres educatius.
i) Els que no estiguin oberts al públic en general.
j) Les sessions de discjòqueis que actuïn amb anterioritat o posterioritat als concerts, i les sessions habituals
de discoteca a la sala.
k) Els concerts que s'hagin contractat a través del Programa.cat. 

 

A qui va dirigit

  • Festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen 
  • Programació de música en viu realitzada per empreses o entitats privades, tant si són persones físiques com jurídiques, incloses les societats civils i les entitats privades sense ànim de lucre.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 28 de gener al 20 de febrer del 2020, ambdós inclosos

L'activitat s'ha d'haver iniciat a partir de l'1 de juny del 2018, i ha d'haver finalitzat entre l'1 d'octubre del 2018 i el 30 de setembre del 2019.

Per més informació i per demanar l'ajut consulteu aquí