Subvencions de l'àmbit de la cultura popular i tradicional. Termini: 19 de juny

Subvencions per a la producció d’espectacles i d’exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional


L’objecte d’aquestes subvencions és donar suport a la producció de nous espectacles d’arrel tradicional i a l’organització d’exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. La tipologia de les activitats objecte de subvenció són les següents:

 • La producció d’espectacles inèdits d’arrel tradicional.
 • La producció d’exposicions, físiques o de caràcter virtual, de temàtica vinculada o relacionada amb els diferents aspectes de la cultura popular i tradicional catalana.

A qui va dirigit

 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya
 • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili a un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A les comunitats de béns, amb domicili social a Catalunya.

Subvencions per a l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional

L'objecte d'aquestes subvencions és contribuir al finançament de l’organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana.
 

A qui va dirigit

 • A les corporacions locals o ens que en depenen
 • A les fundacions i a les associacions, amb domicili social a Catalunya.

Subvencions per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional

 

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a activitats formatives i de documentació en les modalitats següents:
 

a) Activitats formatives vinculades al coneixement o aprofundiment de matèries o temàtiques de cultura popular i tradicional de Catalunya. També s'inclou la formació destinada a la millora de la gestió de les fundacions i les associacions.


b) Activitats destinades a la catalogació, la preservació, la digitalització i la difusió de fons documentals sobre aspectes de la cultura popular i tradicional de Catalunya.
 

A qui va dirigit

 • A les fundacions i a les associacions amb domicili social a Catalunya, que duguin a terme activitats o que tinguin fons documentals relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
 • Les comunitats de béns amb domicili social a Catalunya.
 • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
 • A les corporacions locals o ens que en depenen (únicament poden optar a la modalitat a).

Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme activitats i projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional

 

Són subvencions per donar suport econòmic a entitats que es desplacin fora de Catalunya per promoure el coneixement de les diferents manifestacions de la cultura popular i tradicional catalana i aranesa.
 

Aquestes subvencions són exclusivament per a despeses de desplaçament dels participants, incloent-hi el transport de la càrrega d’elements, objectes o imaginari festiu necessari per desenvolupar l’activitat programada.
 

A qui va dirigit

 • A les fundacions i les associacions amb domicili social a Catalunya
Termini per sol·licitar els ajuts: del 4 al 19 de juny de 2019, amdós inclosos.
Més informació