Actualitzar llista    |   Afegir més >>

 Error buscant actualitzacions

S´ha produït un error buscant actualitzacions.
Revisa la configuració del servidor:

"allow_url_fopen" està activada   Sí
Connexió al server d´actualitzacions   No
El servidor pot usar FTP   Sí
  • Gestió global
  • Gestió associats
  • musicat
  • item
  • 1331_tmp9C61_06-el-pot-petit.mp3
  •   Gestió associats