El Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l'ICIC presenta el calendari d'activitats de formació per al 2010 i la convocatòria de la llista d'ajuts Consultoria Cultura

El dimarts 23 de febrer el Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l'ICIC va presentar el calendari d'activitats de formació previst per al 2010, en una sessió adreçada als professionals de les empreses i entitats dels sectors culturals que va tenir lloc a la sala d'actes de la Conselleria de Cultura.
El director de l'ICIC, Antoni Lladó, i el director de l'Àrea de Desenvolupament Empresarial de l'ICIC, Edgar Garcia, van presentar un informe-resum de les activitats que el SDE va realitzar des de la seva creació: 19 activitats el 2008, amb 1.405 assistents, i 36 activitats el 2009, que van comptar amb un total de 1411 assistents.
Pel que fa al 2010, la presentació del calendari d'activitats de formació programades va comptar amb els ponents German-Ramón Cortés, per l'àrea de Màrqueting i Comunicació, Víctor de Francisco per noves tecnologies, José Ramon Gil per Jurídic i Fiscal i Carlos Coloma per Gestió Empresarial. Tots ells van fer una síntesi del contingut i format de les diferents activitats i del perfil dels inscrits a les sessions formatives programades en les diferents àrees: Gestió Empresarial, Internacionalització, Jurídic i Fiscal, Màrqueting i Comunicació, Noves Tecnologies i Digital Music 2.0.
Finalment, l'Edgar Garcia va explicar les novetats de la Consultoria Cultura 2010. L'objecte d'aquests ajuts és impulsar el desenvolupament d'estratègies i eines de gestió que permetin a l'empresariat cultural català aconseguir informació i assessorament personalitzat en els diferents àmbits de treball. Es poden sol.licitar dos tipus de consultoria:
Consultoria Bàsica - Per una primera aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió d'una empresa o entitat amb l'objectiu de detectar els factors favorables i desfavorables per al seu desenvolupament i establir les propostes de millora més adients.
Consultoria Específica - Té per objectiu entrar en detall en algun aspecte concret vinculat a les recomanacions i al pla d'actuacions prioritàries explicitats en la Consultoria Bàsica prèvia, per definir pautes d'actuació concreta.
Podeu trobar tota la informació a la nova web del Servei de Desenvolupament Empresarial: www.sdeicic.cat