Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. Termini: del 29 de maig al 13 de juny

L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.


Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.


Aquestes beques són de tramitació telemàtica obligatòria. Us caldrà disposar d'un certificat digital  per poder fer la sol·licitud.


Recordeu que l’import de la dedicació al projecte ha de ser superior a l’import de la beca.

A qui va dirigit

A persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

Termini de sol·licitud: del 29 de maig al 13 de juny de 2018.