INTRODUCCIÓ A CUBASE

Gràcies als seqüenciadors, podem crear nosaltres mateixos tota aquella música que puguem imaginar. Quan van aparèixer,  eren un aparell electrònic amb la seva pantalla, tecles i ports d’entrada i sortida. Gràcies al desenvolupament del software, actualment hi ha en el mercat multitud de seqüenciadors.
 
Cubase és un dels més populars i potents del mercat, segurament també per la seva antiguitat. Va aparèixer a finals dels 80 com a seqüenciador i editor MIDI i estava desenvolupat per funcionar només en els antics ordinadors Atari.  L’any 1991, apareix Cubase Audio i aquest fet va representar un important avenç  en els estudis domèstics de gravació: era possible manipular àudio en temps real, sense haver de fer us de les costoses targes de so que utilitzaven equips similars d’aquell moment.
 
Cubase crea projectes que permeten editar arxius MIDI, pistes d’àudio i d’altres informacions associades. Permet diverses presentacions del material, incloent la notació musical. I evidentment, permet fer una mescla final de tot per obtenir l’arxiu d’àudio definitiu. Actualment Cubase es presenta en diverses opcions, cadascuna d’elles amb més o menys funcions i característiques. La més simple és Cubase Elements, Cubase Artist seria la versió intermèdia i Cubase Pro és la més potent i amb més funcions per a entorns professionals.
 
ULTANO GÓMEZ PONSETÍ
 
És professor titulat de piano, llenguatge musical i harmonia. Paral·lelament als estudis clàssics, va ampliar els estudis musicals assistint als cursos d'harmonia, arranjaments i piano a l'Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona. Ha rebut consells de destacats professors i compositors, que al llarg de la vida l’han ajudat a perfeccionar-se professionalment. El seu interès per la tècnica el va portar a obtenir el títol d’enginyer tècnic, en l’especialitat d’electrònica, a la Universitat de Girona, on també és professor.
 
En el camp musical, és professor de llenguatge musical, harmonia, piano, cambra i conjunt instrumental a l’Escola Municipal de Música de Banyoles. Aquesta tasca la compagina amb la interpretació, composició i arranjaments, molts dels quals es poden sentir en els llibres de musica d’Editorial Cruïlla.
 
En el camp de la informàtica musical, coneix i utilitza diversos programes relacionats amb la seqüenciació, gravació i edició de so.
 


Inscripció

Girona - MUSICAT


 Accepto condicions
Esborrar Enviar