La baixada de l'IVA "cultural" al 10% només afecta el preu de les entrades dels espectacles. Els músics han de continuar facturant amb un 21% d'IVA.

El dia 29 de juny va entrar en vigor la baixada de l'anomenat "IVA cultural" del 21% al 10%. Contràriament al que molts creuen, la rebaixa només afecta el preu de les entrades dels "espectacles culturals en viu", com ara concerts, teatre, dansa, circ o toros. Les entrades de cinema en queden fora.

La baixada no afecta la facturació dels artistes, que hauran de seguir gravant les seves factures amb un 21% d'IVA, tal com venien fent fins ara

En efecte, fins que no canviï la normativa laboral, els autònoms i les empreses de serveis que facturen les actuacions dels artistes  - com ara les cooperatives de MUSICAT - hauran de seguir aplicant el 21% d'IVA en les factures.

L'únic hipotètic "avantatge" per als artistes seria que les productores, que el 2012 van assumir la diferència del 8% al 21%, precisament per no incrementar el preu de les entrades,  ara tinguin una mica més de marge per contractar i per pagar millor els catxets.


Si algú té dubtes al respecte pot consultar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la seva última actualització publicada el 28/06/2017, on hi diu exactament el següent:

Artículo 91. Tipos impositivos reducidos
2.Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las prestaciones de servicios siguientes:
6º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los demás espectáculos culturales en vivo