Subvenció per a les activitats de les formacions musicals estables. Termini per sol•licitar l’ajut: del 19 d'abril al 10 de maig, ambdós inclosos.

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de les formacions musicals estables.

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries de les subvencions empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionen formacions musicals incloses en la tipologia següent:
a) Orquestres simfòniques professionals.
b) Orquestres de cambra professionals.
c) Formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània.
d) Formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals.
e) Big bands de jazz professionals.
f) Agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són regularment contractades per orquestres professionals.
g) Cobles professionals en format concert
h) Bandes simfòniques professionals en format concert

Les persones sol·licitants han de tenir una activitat principal que no sigui de caràcter docent.

Les persones sol·licitants només pot presentar una sol·licitud per a un únic projecte en una mateixa convocatòria.

Més informació