Convocades les línies d'Aportacions Reintegrables de l'ICEC en l'àmbit de la música

Són de tramitació telemàtica obligatòria

Aportacions reintegrables a projectes culturals

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

A qui va dirigit?
A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 5 d'octubre de 2017
+ info 


Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:
  • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
  • Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
  • Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya
No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

A qui va dirigit?
A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.
Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen unions  temporals d’empreses (UTE).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 18 d'abril de 2017
+ info